CHUYỂN HOÁ TRO CỐT THÀNH LINH NGỌC XÁ LỢI

Đối với nhiều quốc gia Châu Á, và khu vực Đông Nam Á, hình thức địa táng phổ biến nhất. Ngay tại Việt Nam chúng ta, hình thức này đã tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác và hiện nay, nguồn đất dành cho địa táng ngày càng hạn hẹp. Mặc dù các địa phương trong cả nước đều có quy hoạch cụ thể cho phần đất dành phục vụ nghĩa trang, song không đủ để đáp ứng yêu cầu. Cuộc “săn tìm” đất để chôn cất khi về với tiên tổ đã trở thành câu chuyện mang tính “thời sự” đối với nhiều gia đình, đặc biệt tại các vùng nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *