Chuyển hóa tro cốt thành Linh Ngọc Xá Lợi có hai dịch vụ chính là Chuyển hóa Linh Ngọc và Chuyển hóa Thanh Tâm Linh Ngọc

1. Dịch vụ chuyển hóa Linh Ngọc

Đây là dịch vụ cơ bản chuyển hóa tro cốt thành các hạt Linh Ngọc.

Hình thức chuyển hóa này sử dụng công nghệ tinh thể hóa đa lần trong thời gian khoảng 1 giờ. Với dịch vụ này tro cốt của người đã mất trở thành những hạt Linh Ngọc tinh khiết, giữ lại những gì tinh túy nhất, mang lại cho gia đình cảm giác trang trọng mà thân thuộc, gần gũi như chia hề chia xa.

Dịch vụ chuyển hóa Linh Ngọc gồm:

  • Chuyển hóa Linh Ngọc
  • Bộ bình thủy tinh cao cấp
  • Đơn giá: 13.500.000 VNĐ

2. Dịch vụ chuyển hóa Thanh Tâm Linh Ngọc

Đây là dịch vụ chất lượng và cao cấp bởi công nghệ tinh thể hóa 1 lần duy nhất.

Với quy trình chuyển hóa khép kín trong thời gian khoảng 1giờ 30 phút, tro cốt của người đã mất chuyển hóa thành Thanh Tâm Linh Ngọc một cách trang trọng và tinh khiết nhất.

Nổi bật hơn, với dịch vụ chuyển hóa Thanh Tâm Linh Ngọc, gia quyến được chọn lựa giờ chuyển hóa cho người thân. Các hạt Linh Ngọc sau quá trình kết tinh sẽ được lưu trữ trang trọng trong túi lụa và bình sứ cao cấp.

Dịch vụ chuyển hóa Thanh Tâm Linh Ngọc gồm:

  • Chuyển hóa Thanh Tâm Linh Ngọc
  • Bộ bình thủy tinh cao cấp
  • Được chọn giờ chuyển hóa
  • Đơn già: 25.300.000 VNĐ